grijs-blauwe paardebloem achtergrond

CSS Menu Bar Css3Menu.com


meer over EFT


De achtergrond

EFT (Emotional Freedom Techniques) is begin jaren negentig ontwikkeld door Gary Craig en is een afgeleide van Thought Field Therapy (TFT) van Roger Callahan die gespecialiseerd was in het behandelen van angststoornissen met behulp van cognitieve therapie.

TFT is gebaseerd op ontdekkingen van anderen. De meest opvallende zijn: R.W. Lovet (orthopedisch chirurg) die een publicatie in 1932 doet over spiertesten bij de diagnose van zenuwschade in de wervelkolom; Henry en Florence Kendall (fysiotherapeuten) die deze aanpak modificeren en publiceren in 1949; Frank Chapman (osteopaat) en Dr. Terrence J. Bennet (chiropractor) die het concept van reflexpunten respectievelijk neurovasculaire punten ontwikkelen. George J. Goodheart (chiropractor) ontdekt een relatie tussen klachten, spiertesten en reflexpunten en noemt het Toegepaste Kinesiologie (1960). Rond 1966 publiceert hij dat spiersterkte varieert in relatie tot gedachtenprocessen.

Een van de studenten van Goodheart was dr. John Thie die Touch for Health ontwikkelde (o.a. Emotional Stress Release). Diverse aanhangers van Goodheart bouwen verder aan het concept van Toegepaste Kinesiologie. Een van de bekendste is Paul Dennison die Edukinesiologie en Brain Gym ontwikkelde speciaal voor kinderen met leer- en gedragsproblemen.

John Diamond (psychiater) tenslotte, bouwde verder op het werk van Goodheart en verschoof het accent van de Toegepaste Kinesiologie van fysieke problemen naar psychische en emotionele problemen. Hij wordt gezien als de geestelijke vader van vele benaderingen om m.b.v. spiertesten psychologsche problemen te identificeren en te behandelen (1979 "Your Body Doesn't Lie", 1985 "Life Energy"). Hij definieerde per meridiaan testpunten en emotiegerichte affirmaties voor de behandeling van diverse problemen. Hij observeerde ook dat de energie in meridianen in disbalans raakt als gevolg van emotionele problemen en ervaringen. Achteraf kun je het werk van John Diamond zien als directe voorloper van TFT.

Meridianen refereert aan het concept van het energiesysteem zoals we dat kennen uit de acupunctuur. Acupuntuur is een onderdeel van Traditionele Chinese Geneeskunde (Traditional Chinese Medicine: TCM). TCM bestaat al meer dan 2500 jaar en is nauw verbonden met de Chinese filosofie. De "Nei-Thing" (het "Boek van de Gele Keizer") is een van de oudste leerboeken over geneeskunde (ca. 200-300 vC) en hierin wordt acupunctuur al besproken. Een van de belangrijke concepten uit de TCM is het bestaan van meridianen: energiebanen die door het lichaam lopen. Op deze meridianen liggen de zogenaamde acupunctuurpunten. De WHO heeft de "Standard Acupuncture Nomenclature" (1e editie 1984, 2e editie 1991) gepubliceerd en die bevat een lijst van ongeveer 400 acupunctuurpunten en twintig (hoofd en andere) meridianen die vrijwel al deze punten verbinden.


Hoe werkt EFT?

EFT is een behandelingstechniek waarin cognitieve therapie gecombineerd wordt met acupressuur (de vorm van acupunctuur waarbij geen naalden worden gebruikt). Deze combinatie maakt het een krachtige interventie. Het zachtjes kloppen op een aantal acupressuurpunten stimuleert de relaxatierespons van het lichaam. Door tegelijkertijd te focussen op de traumatische ervaring, dooft de stressrespons uit. Goed toegepast, door een ervaren therapeut, worden traumatische ervaringen vaak opvallend snel geneutraliseerd. Na de behandeling is het trauma een neutrale herinnering geworden die weinig of geen emotionele reactie meer oproept. EFT ontkoppelt namelijk de emotionele lading die aan vervelende situaties, herinneringen of trauma's vastzitten, door een herconditionering van de Amygdala kern in het Limbische systeem.

Om dat beter uit te leggen, volgt hier in het kort hoe dat werkt: in elke situatie die als bedreigend of gevaarlijk wordt ervaren, reageert je lichaam met de vecht-, vlucht- of verstarreactie. (De Engelsen hebben het over de Fight/Flight/Freeze response). Deze reactie wordt ingezet door de Amydala kern uit het Limbische systeem (het deel van de hersenen waar emoties gegenereerd en gereguleerd worden). Deze vecht-, vlucht- of verstarreactie is een stressrespons die iedereen kent en herkent. De volgende symptomen kun je in allerlei combinaties en gradaties ervaren: hartkloppingen, snelle ademhaling, droge mond, trillen, tunnelvisie, misselijkheid, naar gevoel in je buik, "aan de grond genageld staan", "verlamd van schrik" etc. Dit is een volkomen normale fysiologische reactie om je lichaam in staat te stellen te vechten of te vluchten. Ook de "verstarreactie" is in de evolutie ontstaan om de kans op het overleven de vergroten. Dieren vallen soms "als dood" neer om dan, als het gevaar geweken is, weer op te staan. Dieren vertonen daarna altijd alsnog een heftige reactie van trillen en schokken, etc. (de ontlading). Zodra dat afgelopen is, kan het dier weer verder zonder restverschijnselen.

Mensen doen in principe hetzelfde. Normaal gesproken dus verdwijnt deze vecht-, vlucht- of verstarreactie weer als het gevaar geweken is. Maar niet altijd: in situaties die levensbedreigend, overweldigend zijn en waarin je je overgeleverd en onmachtig voelt, kan deze normale stressreactie als het ware vast blijven zitten in je lichaam. Uit onderzoek blijkt, dat dit vooral gebeurt als de verstarreactie is opgetreden maar de ontlading niet heeft plaatsgevonden. De verstarreactie zelf kan onmerkbaar kort zijn of lang en bewust herinnerd worden ("ik was verstijfd van angst en kon niet meer bewegen"). Als de ontlading niet op een goede manier plaats kan vinden, zal de stressreactie als het ware aan blijven staan waardoor je lichaam niet meer (volledig) kan ontspannen. En dan is er nog een mechanisme aan het werk: ook als de ontlading wel plaatsvindt, "onthoudt" je brein met welke stressverschijnselen je een (schijnbaar) levensbedreigende situatie overleefd hebt. Het wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik als een situatie lijkt op wat je al mee hebt gemaakt zodat je lichaam meteen weet wat het moet doen.

Dit is de stresskoppeling waar je last van blijft houden: in het hier en nu wordt je "getriggerd" doordat iets dat je bewust, maar meestal onbewust, heeft herinnerd aan wat er in het verleden is gebeurd. Daardoor maakt je lichaam weer de "bijbehorende" stress aan die zich uit in de symptomen die hierboven beschreven staan, maar het kunnen ook andere lichamelijk klachten en symptomen zijn. Chronische stress(situaties) leiden uiteindelijk ook tot allerlei ziekten. Daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk alle stress aan te pakken. EFT is daarin bijzonder succesvol en verbazingwekkend effectief.

 

 

Wetenschappelijke onderbouwing

Er zijn momenteel een vijftigtal studies naar de werking van EFT gedaan die allemaal een duidelijk effect van EFT laten zien. Het gaat om veelal Engelstalige studies. Ongeveer een twintigtal studies zijn goed van ontwerp en gepubliceerd in relevante tijdschriften. Op verzoek stuur ik je die literatuurlijst.


Meer weten?

Nieuws

 

De volgende gratis EFT introductieworkshop is op zondag 15 september 2019

 

EFT opleiding voor professionals start 19 september 2019

 

De workshop EFT in 1 dag is op 3 oktober 2019

 

EFT cursus voor zelfhulp is op 12, 20, 26 oktober & 3 november 2019